บริการล้างฟิล์ม-สแกนสีและขาวดำ

Profile & Service

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ONE SHOT FILM LAB บริการล้างฟิล์ม และสแกนภาพ ด้วยเครื่องล้างฟิล์ม KODAK V30P และเครื่องสแกน FUJI SP-500

ONE SHOT FILM LAB รองรับการล้างฟิล์มสี-ขาวดำ ขนาด 135 มิลลิเมตร และ 120 มิลลิเมตร และสแกนฟิล์มสี-ขาวดำ ขนาด 135 มิลลิเมตร คุณภาพดีเยี่ยม

อัตราค่าบริการ ONE SHOT FILM LAB

ค่าล้าง-สแกนฟิล์ม Online Service เท่านั้น

ฟิล์ม 135 & 120 : 6X4.5 / 6X6 / 6X7
ฟิล์มสี : ม้วนละ 150 บาท
ฟิล์มสไลด์
- Cross Process C41 (ไม่ล้างตรง สีเพี้ยน) ม้วนละ 150 บาท
ฟิล์มหนัง (รอประมาณ 5-7วัน)
- C41 : ม้วนละ 200 บาท
ฟิล์มขาวดำ (รอประมาณ 5-7วัน)
- ilford DDX : ม้วนละ 200 บาท
- ilfosol 3 : ม้วนละ 200

ที่อยู่ส่งฟิล์ม
One Shot Film Lab
51 ซอย สตรีวิทยา 2 ซอย 21
แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
0832599900

ถ่ายรูปฟิล์มที่ส่งล้างสแกน พร้อมระบุ ชื่อ , เบอร์โทร์ , ที่อยู่ (สำหรับส่งกลับ), GMAIL
แล้วส่งมาที่ Line ID : @oneshotfilmlab

*** ส่งฟิล์มกลับให้ฟรี ***

จุดให้บริการ

ร้าน ONE SHOT FILM LAB ตั้งอยู่ในบริเวรพื้นที่ของ ONE SHOT STUDIO บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ (หาพิกัดใน Google Maps ได้เลยครับ)

 • เครื่องล้าง (Develop) Kodak V30P
 • 135 SCAN : Fuji Frontier SP-500
 • 120 SCAN : Fuji Frontier SP-3000

Processing

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ขั้นตอนการล้างอัดภาพ ฟิล์มขาวดำ

 1. Developer
 2. Stop Bath
 3. Fixer
 4. Rinse
 5. Hypo Clearing Agent
 6. Water Wash
 7. Photo-Flo
 8. Dry

*** ฟิล์มขาวดำ รอ 15วัน

ขั้นตอนการล้างฟิล์มหนัง

 • ล้างคาร์บอน : เบกิ้งโซดา (3ช้อน : น้ำ 500ml)
 • ล้าง : Tetenal C-41 (39°C)
 • CD 3:30 // BF 4:00 // Stab 1:00

Portfolio

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

Contact

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: ONE SHOT FILM LAB
https://www.facebook.com/oneshotfilmlab/

Instagram: @oneshotfilmlab (One Shot Film Lab)
https://www.instagram.com/oneshotfilmlab

ร้าน ONE SHOT FILM LAB ตั้งอยู่ในบริเวรพื้นที่ของ ONE SHOT STUDIO บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ (หาพิกัดใน Google Maps ได้เลยครับ)

One page website powered by Poakpong.com