บริการล้างฟิล์ม-สแกนสีและขาวดำ

Profile & Service

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ONE SHOT FILM LAB บริการล้างฟิล์ม และสแกนภาพ ด้วยเครื่องล้างฟิล์ม KODAK V30P และเครื่องสแกน FUJI SP-500

ONE SHOT FILM LAB รองรับการล้างฟิล์มสี-ขาวดำ ขนาด 135 มิลลิเมตร และ 120 มิลลิเมตร และสแกนฟิล์มสี-ขาวดำ ขนาด 135 มิลลิเมตร คุณภาพดีเยี่ยม

อัตราค่าบริการ ONE SHOT FILM LAB

ฟิล์มสี

 • 135/120 ล้าง-สแกน ม้วนละ 150 บาท
 • 135/120 ล้างอย่างเดียว ม้วนละ 100 บาท
 • 135/120 สแกนอย่างเดียว ม้วนละ 100 บาท

ฟิล์มขาวดำ

 • 135/120 ล้าง-สแกน ม้วนละ 250 บาท
 • 135/120 ล้างอย่างเดียว ม้วนละ 200 บาท
 • 135/120 สแกนอย่างเดียว ม้วนละ 100 บาท

* หมายเหตุ: ฟิล์ม 135 มิลลิเมตร ทางร้านสแกนไฟล์ขนาดมาตรฐาน 3295 x 2232 พิกเซล หากต้องการไฟล์ขนาดใหญ่ 5444 x 3649 พิกเซล ให้แจ้งกับทางร้านได้เลยครับ

ร้าน ONE SHOT FILM LAB ตั้งอยู่ในบริเวรพื้นที่ของ ONE SHOT STUDIO บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ (หาพิกัดใน Google Maps ได้เลยครับ)

Processing

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ขั้นตอนการล้างอัดภาพ ฟิล์มขาวดำ

 1. Developer
 2. Stop Bath
 3. Fixer
 4. Rinse
 5. Hypo Clearing Agent
 6. Water Wash
 7. Photo-Flo
 8. Dry

Portfolio

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

Contact

ONE SHOT FILM LAB
www.oneshotfilmlab.com

ช่องทางการติดต่อ

Facebook: ONE SHOT FILM LAB
https://www.facebook.com/oneshotfilmlab/

Instagram: @oneshotfilmlab (One Shot Film Lab)
https://www.instagram.com/oneshotfilmlab

ร้าน ONE SHOT FILM LAB ตั้งอยู่ในบริเวรพื้นที่ของ ONE SHOT STUDIO บริการให้เช่าสถานที่ถ่ายภาพ (หาพิกัดใน Google Maps ได้เลยครับ)

One page website powered by Poakpong.com